09. Jul 2022 UBS Kids Cup Kantonalfinal Winterthur - Winterthur

Technische Bewerbe Männer
ab 09:45
Weitsprung Zone M 7
UBS Kids Cup (2 GP, 25 TN)
Riege 33 (09:45), Riege 34 (09:45)
ab 10:30
Weitsprung Zone M 8
UBS Kids Cup (2 GP, 27 TN)
Riege 29 (10:30), Riege 30 (10:30)
ab 10:45
Ballwurf M 7
UBS Kids Cup (2 GP, 25 TN)
Riege 33 (10:45), Riege 34 (10:45)
ab 11:15
Weitsprung Zone M 9
UBS Kids Cup (2 GP, 25 TN)
Riege 25 (11:15), Riege 26 (11:15)
ab 11:30
Ballwurf M 8
UBS Kids Cup (2 GP, 27 TN)
Riege 29 (11:30), Riege 30 (11:30)
ab 12:00
Weitsprung Zone M 10
UBS Kids Cup (2 GP, 25 TN)
Riege 21 (12:00), Riege 22 (12:00)
ab 12:15
Ballwurf M 9
UBS Kids Cup (2 GP, 25 TN)
Riege 25 (12:15), Riege 26 (12:15)
ab 12:45
Weitsprung Zone M 11
UBS Kids Cup (2 GP, 28 TN)
Riege 17 (12:45), Riege 18 (12:45)
ab 13:00
Ballwurf M 10
UBS Kids Cup (2 GP, 25 TN)
Riege 21 (13:00), Riege 22 (13:00)
ab 13:30
Weitsprung Zone M 12
UBS Kids Cup (2 GP, 25 TN)
Riege 13 (13:30), Riege 14 (13:30)
ab 13:45
Ballwurf M 11
UBS Kids Cup (2 GP, 28 TN)
Riege 17 (13:45), Riege 18 (13:45)
ab 14:15
Weitsprung Zone M 13
UBS Kids Cup (2 GP, 31 TN)
Riege 9 (14:15), Riege 10 (14:15)
ab 14:30
Ballwurf M 12
UBS Kids Cup (2 GP, 25 TN)
Riege 13 (14:30), Riege 14 (14:30)
ab 15:00
Weitsprung Zone M 14
UBS Kids Cup (2 GP, 19 TN)
Riege 5 (15:00), Riege 6 (15:00)
ab 15:15
Ballwurf M 13
UBS Kids Cup (2 GP, 31 TN)
Riege 9 (15:15), Riege 10 (15:15)
ab 15:45
Weitsprung Zone M 15
UBS Kids Cup (2 GP, 15 TN)
Riege 1 (15:45), Riege 2 (15:45)
ab 16:00
Ballwurf M 14
UBS Kids Cup (2 GP, 19 TN)
Riege 5 (16:00), Riege 6 (16:00)
ab 16:45
Ballwurf M 15
UBS Kids Cup (2 GP, 15 TN)
Riege 1 (16:45), Riege 2 (16:45)
Technische Bewerbe Frauen
ab 09:30
Weitsprung Zone W 7
UBS Kids Cup (2 GP, 21 TN)
Riege 35 (09:30), Riege 36 (09:30)
ab 10:15
Weitsprung Zone W 8
UBS Kids Cup (2 GP, 27 TN)
Riege 31 (10:15), Riege 32 (10:15)
ab 10:30
Ballwurf W 7
UBS Kids Cup (2 GP, 21 TN)
Riege 35 (10:30), Riege 36 (10:30)
ab 11:00
Weitsprung Zone W 9
UBS Kids Cup (2 GP, 32 TN)
Riege 27 (11:00), Riege 28 (11:00)
ab 11:15
Ballwurf W 8
UBS Kids Cup (2 GP, 27 TN)
Riege 31 (11:15), Riege 32 (11:15)
ab 11:45
Weitsprung Zone W 10
UBS Kids Cup (2 GP, 25 TN)
Riege 23 (11:45), Riege 24 (11:45)
ab 12:00
Ballwurf W 9
UBS Kids Cup (2 GP, 32 TN)
Riege 27 (12:00), Riege 28 (12:00)
ab 12:30
Weitsprung Zone W 11
UBS Kids Cup (2 GP, 24 TN)
Riege 19 (12:30), Riege 20 (12:30)
ab 12:45
Ballwurf W 10
UBS Kids Cup (2 GP, 25 TN)
Riege 23 (12:45), Riege 24 (12:45)
ab 13:15
Weitsprung Zone W 12
UBS Kids Cup (2 GP, 25 TN)
Riege 15 (13:15), Riege 16 (13:15)
ab 13:30
Ballwurf W 11
UBS Kids Cup (2 GP, 24 TN)
Riege 19 (13:30), Riege 20 (13:30)
ab 14:00
Weitsprung Zone W 13
UBS Kids Cup (2 GP, 26 TN)
Riege 11 (14:00), Riege 12 (14:00)
ab 14:15
Ballwurf W 12
UBS Kids Cup (2 GP, 25 TN)
Riege 15 (14:15), Riege 16 (14:15)
ab 14:45
Weitsprung Zone W 14
UBS Kids Cup (2 GP, 26 TN)
Riege 7 (14:45), Riege 8 (14:45)
ab 15:00
Ballwurf W 13
UBS Kids Cup (2 GP, 26 TN)
Riege 11 (15:00), Riege 12 (15:00)
ab 15:30
Weitsprung Zone W 15
UBS Kids Cup (2 GP, 22 TN)
Riege 3 (15:30), Riege 4 (15:30)
ab 15:45
Ballwurf W 14
UBS Kids Cup (2 GP, 26 TN)
Riege 7 (15:45), Riege 8 (15:45)
ab 16:45
Ballwurf W 15
UBS Kids Cup (2 GP, 22 TN)
Riege 3 (16:45), Riege 4 (16:45)